Aanbod op maat

De School biedt een aanbod waarbij we via veelvormige en soms theatrale experimenten en werkvormen de verschillende kanten van Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit onderzoeken en vormgeven. De School is als het ware een repetitieruimte en in de repetitieruimte gaat het om het ontsluiten van nieuwe en onbekende wegen. Het gaat in beginsel niet om het overdragen van kennis of inzichten. Het gaat over uitproberen en invoelbaar maken van opties. De tijd te nemen en verwijlen in onbekende gebieden zijn hiervoor van cruciaal belang. De kwaliteit van het verwijlen, het ontsluiten van meer perspectieven door het uitstellen van mening of conclusies en het invoelbaar maken zijn belangrijke pijlers van de school.