Carla Maria Verwer

Mijn naam is Carla Maria Verwer en ik ben de oprichter van de School voor Narratief Leiderschap. Ik werk als coach en leiderschapstrainer vooral in een academische context.  Als Sociaal Artistiek Theatermaker ben ik in wijken te vinden en vertaal ik persoonlijke verhalen naar voorstellingen.

Taal  en betekenisgeving staan centraal in al mijn werk. Gezamenlijk betekenis geven, een vorm vinden voor een bijeenkomst, voorstelling, loopbaan of levenspad, en de juiste toon aanslaan zijn belangrijke onderdelen van mijn praktijk.  Ik werk als moderator, theatermaker, stemactrice en als coach en trainer in Persoonlijk Leiderschap. Verhalen en de betekenis die er aan toegekend wordt lopen als een rode draad door al mijn werk. In mijn werk binnen de academische context is de voertaal voornamelijk Engels.

Mijn achtergrond heeft geleid tot een veelvormige werkpraktijk. De school vertaalt mijn ervaring als theatermaker en leiderschapstrainer naar een narratieve perspectief op (persoonlijk) leiderschap.  Ga naar Narratief Perspectief  voor meer informatie over het narratieve perspectief en mijn werk als theatermaker en stemactrice.

Carla Maria Verwer is geregistreerd in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen en aangesloten bij de Nederlandse orde van Beroepscoaches.