Narratief Leiderschap

Binnen de School verkennen we verschillende kanten van Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit. Jouw ervaringen en werkpraktijk zijn het vertrekpunt. De School is als het ware een repetitieruimte en in de repetitieruimte gaat het om het ontsluiten van nieuwe en onbekende wegen vormgeven. Het gaat in beginsel dus niet om het overdragen van kennis of inzichten. Het gaat over uitproberen en invoelbaar maken van opties. De tijd te nemen en de  moed vatten om te verwijlen in onbekende gebieden zijn hiervoor van cruciaal belang. De kwaliteit van het verwijlen, het ontsluiten van meer perspectieven door het uitstellen van mening of conclusies en het invoelbaar maken zijn belangrijke pijlers van de school.

In de zomer van 2017 liep oprichter Carla Maria Verwer de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Alleen op pad met een helder doel voor ogen. En soms onderweg met anderen;  in gesprek over bewandelde, overgeslagen of genegeerde paden. Het gevoel van gemeenschappelijkheid en verbinding volgt als het over persoonlijke en kostbare onderwerpen gaat.

“Zo stel ik me de School voor Narratief Leiderschap ook voor. Als een plek waar je gelijkgestemden ontmoet en lichtvoetig gezamenlijk op pad gaat aan de hand van gemeenschappelijke, persoonlijke en/of professionele thema’s of vragen. Een plek waar je je gekend voelt en herkent wordt door anderen. Een plek van betekenis voor  iedereen met een interesse in zichzelf en -de verhouding tot- de ander, in Persoonlijk Leiderschap, of werkzaam als leidinggevende.”

“Met mijn werk en door het oprichten van de School voor Narratief Leiderschap hoop ik een bijdrage te leveren aan meer begrip en acceptatie van jezelf en anderen om je heen; aan het communiceren op een meer empatisch niveau; aan het verruimen van  het eigen perspectief en zo (handelings)mogelijkheden te vergroten; en om anderen te inspireren hetzelfde te doen.”

De School biedt een aanbod waarbij we via veelvormige en soms theatrale experimenten en werkvormen de verschillende kanten van Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit onderzoeken en vormgeven. De School is als het ware een repetitieruimte en in de repetitieruimte gaat het om het ontsluiten van nieuwe en onbekende wegen. Het gaat in beginsel niet om het overdragen van kennis of inzichten. Het gaat over uitproberen en invoelbaar maken van opties. De tijd te nemen en verwijlen in onbekende gebieden zijn hiervoor van cruciaal belang. De kwaliteit van het verwijlen, het ontsluiten van meer perspectieven door het uitstellen van mening of conclusies en het invoelbaar maken zijn belangrijke pijlers van de school.

carla@schoolvoornarratiefleiderschap.nl   |  0031 6 28 65 26 12 | Utrecht  |   Linked In Carla Maria Verwer